Meer weten

Vrijwilligersorganisaties

De geïnterviewden binnen deze categorie zijn redelijk eensgezind.
Als werkzame factoren voor het bereik en de werving van vrijwillige migranten noemen zij: Korte lijnen en persoonlijk contact, niet afstandelijk en individualistisch. Migranten hebben graag een veilige haven, waar ze waardering krijgen. Het contact moet vertrouwelijk zijn, informeel en flexibel.

Benadrukt moet worden dat vrijwilligerswerk een motor kan zijn voor integratie en taalontwikkeling. Slechts één geïnterviewde noemt advertenties en folders als middel voor het werven van migrantenvrijwilligers.

Ook binnen deze groep wordt meerdere keren genoemd dat het inzetten van sleutelfiguren goed werkt.

Verder wordt aangeraden om naar ontmoetingsplekken van migranten te gaan en zo buurtnetwerken op te zetten, zodat lokale organisaties verbindingen kunnen maken.
In dit contact is het van belang om op zoek gaan naar gemeenschappelijke noemer, stelt een geïnterviewde, verschillen worden hierdoor kleiner, men begrijpt een ander. Verder is het van belang om een open houding te hebben, zodat men elkaar makkelijk kan aanspreken en samen een juiste aanpak kan bepalen. Een geïnterviewde merkt op dat men zeker niet vanuit politieke correctheid meer migranten in moet willen zetten.

Als belemmeringen worden genoemd: Taalbeheersing, cultuurverschillen, focus op de problematische kant van migranten in plaats van hun krachten.

Deze aspecten vergroten de kloof en zijn een belemmering bij het leggen van verbindingen, aldus geïnterviewden.