Het PROJECT

De hulp van mensen die het moeilijk hebben is gebaat bij vrijwilligers die zich engageren en taken binnen de maatschappij op zich nemen: als verpleger bij sportevenementen, als verzorger van ouderen, als hulpverlener bij natuurrampen in binnen- en buitenland. Vrijwilligerswerk is niet alleen geven; goede doelen, zoals het Rode Kruis, de Malteser hulpdienst en de Technische Hulpverleners zijn plaatsen om te leren. Zij bieden aantrekkelijk onderwijs en opleidingen aan, die ook buiten vrijwilligerscircuit erkend worden.

In bijna alle EU-landen zijn migranten in de hulporganisaties tot nu toe weinig vertegenwoordigt, hoewel zij een groot, en nog altijd toenemend, deel van de bevolking vormen. En dat ligt niet zo zeer aan de bereidheid om zich aan vrijwilligerswerk te binden, als wel aan de culturele barrieres en falende informatieuitwisseling.

Hier komt PROTECT in beeld: ons doel is het om voor mensen met een migrantenachtergrond nieuwe, informele opleidingsmogelijkheden te ontsluiten en de hulporganisaties bij deze interculturele samenwerking en ledenaanwerving te helpen. We werken daarbij met een proefaanpak die zich al bij veel BGZ-projecten heeft bewezen.

Onze partners bevatten onder meer negen voorzienigen in vier landen. Het patronage van PROTECT is door de Berlijnse senator voor Interne Zaken en Sport, Frank Henkel, overgenomen. Bekende persoonlijkheden ondersteunen ons als suikerooms- en tantes.

„PROTECT“ Erasmus+ Project Results Platform
Link

Pers: