PROJECTVERRLOOP

PROTECT heeft een looptijd van Oktober 2011 tot September 2014. In deze tijd houden we ons bezig met zeven werkgelegenheidsovereenkomsten bezig:

1. Analyse van Good Practice in de partnerlanden

Hoe kunnen migranten voor deelname aan vrijwilligerswerk gewonnen worden, en hoe kunnen we de toegang tot opleidingen, door de hulporganisaties verstrekt, beter maken? In de eerste plaats onderzoeken welke benaderingen bewezen hebben succesvol te zijn in de onze partnerlanden, waarom deze benaderingen succesvol waren en of ze naar andere landen kunnen worden overgedragen.

2. Ontwikkeling van trainingsmateriaal voor gidsen

We stellen een programma voor de opleiding van potentiële gidsen samen en bereiden op maat gesneden trainingsmateriaal voor. Bij de ontwikkeling van de trainingsmateriaal houden we rekening met de specifieke behoeften van de verschillende migrantengemeenschappen, die uit de vergaderingen met de doelgroep naar voren zijn gekomen.
Met actieve ondersteuning van onze suikerooms- en tanten spreken wij potentiele gidsen aan die dan in hun gemeenschap voor leer- en begeleidingsmogelijkheden reclame maken.

3. Scholing voor onze gidsen

In een modulaire reeks seminars bereiden we de gidsen en piloten voor op hun taak. De gidsen moeten de verworven kennis doelgroepsgewijs op een begrijpelijke en interessante manier aan mensen met een migrantenachtergrond overbrengen. Interculturele training en presentatietechnieken worden behandeld net als de kennis over de structuur, de gespecialiseerde diensten en eenheden van de hulpverlening als ook de vereisten voor het uitoefenen van een vrijwilligerstaak. De seminars zullen tegelijkertijd worden gegeven in Berlijn, Wenen en Mataro/Barcelona. Succesvolle deelname wordt met een certificaat beloond.

4. Interculturele samenwerking van de hulporganisaties

Wij adviseren en begeleiden de hulporganisaties bij het aantrekkelijker maken van hun studieprogramma's, bij het vraag- en cultureelgericht organiseren en bij het intercultureel oriënteren. Wij bieden hun medewerkers opleidingen aan voor het verwerven van interculturele kwaliteiten.

5. Pilotprojecten voor migranten

In Duitsland, Oostenrijk en Spanje, voeren we een reeks pilotprojecten uit met geschoolde gidsen om migranten binnen te halen voor vrijwilligerswerk. Met de steun van de operationele partners organiseren de gidsen diverse infosessies waarin ze de mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij hulporganisaties presenteren. Tegelijkertijd brengen ze de migranten ook op de hoogte van de opleidingsprogramma’s van de vrijwilligersorganisaties en laten ze de nieuwe beroepsmogelijkheden zien die deelname aan de programma’s van HIOs met zich meebrengen. Geïnteresseerde migranten worden in de opleidingsprogramma's van de hulporganisaties geïntegreerd en daarbij intensief ondersteund.

6. Vergroting van het Europese netwerk

Het thema van de winning van migranten voor het vrijwilligerswerk is van belang is voor de hele EU. Onze samenwerking omvat vier landen en samen werken we aan oplossingen. De samenwerking wordt uitgebreid met beleidsmakers in de politiek en het bedrijfsleven, die het project adviseren en actief meewerken aan de uitvoering van de projectactiviteiten. Voor dit doel vindt er een regelmatige uitwisseling van informatie en ervaringen plaats – bijvoorbeeld bij de internationale bijeenkomsten van de partners en door deelname aan nationale en Europese conferenties. De contacten zijn gedocumenteerd in netwerklijsten. De uitgebreide netwerken ondersteunen meteen ook de uitwisseling van Good Practices in Europa.

7. Politieke aanbevelingen

Opdat de resultaten van PROTECT duurzaam kunnen worden gebruikt en ook worden toegepast in andere landen, werken we politieke beleidsaanbevelingen. Zij vatten de resultaten van het project samen en formuleren aanbevelingen voor de politieke beleidsmakers en voor verantwoordelijken van de vormgeving en uitvoering.